News and Notices

परिचयात्मक तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न ।

परिचयात्मक तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न ।

तत्कालीन लालबन्दी नगरपालिका एबम् यसमा समाहित भएका नेत्रगंज,नारायणखाेला,परवानिपुर र रानीगंज गा. बि. स.

पुर्ण साक्षर लालबन्दी नगरपालिका घाेषणा भएको जानकारी

तत्कालिन लालबन्दी नगरपालिकाको साक्षरता प्रतिशत ९६.३ प्रतिशत र हाल भएको स्थानीय तहको विभाजन अनुसार क्षेत्र विस्तार भएको नेत्रगंज, नारायणखोला, परवानिपुर र रानिगंज समेतको लालबन्दी नगरपालिकाको साक्षरता प्रतिशत ९६.२ प्रतिशत देखिएकोले जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिको निर्णयानुसार मिति २०७३/११/२६ गते यस नगर