सरुवा भई जानु भएका का.अ. होम बहादुर थापा सरको विदाइ तथा नयाँ का.अ.को रुपमा अाउनु भएका पशुपति महत सरको स्वागत कार्यक्रम ।

सरुवा भई जानु भएका का.अ. होम बहादुर थापा सरको विदाइ तथा नयाँ का.अ.को रुपमा अाउनु भएका पशुपति महत सरको स्वागत कार्यक्रम ।