लालबन्दी नगरपालिकाको चौथो नगरपरिषद्को केही तस्बिर झलकहरु