पुर्ण साक्षर लालबन्दी नगरपालिका घाेषणा सभाका तस्विरहरु